UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)

UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri); İl sağlık müdürlükleri acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüklerine bağlı olarak, acil ve olağandışı durumlarda görev yapmak üzere oluşturulmuş bir ekiptir.

 

UMKE personeli olağandışı durumlarda UMKE acil müdahale timi adı altında ilinde veya bölgesindeki olaylara müdahale eder. Olağandışı olayın boyutuna bağlı olarak gerektiğinde sağlık birimlerinde çalışan diğer UMKE personeli bu timde birlikte görevlendirilir.

 

UMKE’nin görevleri:

– Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,
– Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,
– Afetler ve olağandışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,
– Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,
– Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,
– Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
– Gerekli hallerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almaktır.

Yazıyı Paylaş