Triaj Nedir?

Acil Sağlık Hizmetlerine göre Triaj: çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir. Yani hasta ve yaralıların, yaşamlarını tehdit eden yaralanma derecelerine ve beklenen yarara göre sıralanmasıdır.

 

Triajın Amaçları:

– Hasta veya yaralının yaşamını korumak,
– İleride olabilecek yaşam kayıplarını ya da ileri derece yaralanmaları önlemek,
– Kitlesel kazalarda ihtiyaçları belirleyerek eldeki kısıtlı kaynakların (personel, malzeme, ekipman vs.) verimli kullanılmasını sağlamak,
– Hasta veya yaralılara yapılacak acil ilk müdahalenin, erken dönemde ve etkili yapılmasını sağlamak,
– Değerlendirilmesi yapılan hasta veya yaralıların nakil önceliklerini ve kurallarını tespit etmek,
– Uygun hastaneye uygun hasta veya yaralının naklini sağlamak,
– Gereksiz personel, araç ve malzeme kullanımını engellemek,
– Değerlendirme ve yenilenme sürecinde elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıt tutarak triajda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

 

Acil sağlık hizmetlerinde triaj önemli yer tutar. Sayı veya talep ne kadar yüksek ve yoğun olursa olsun eldeki imkanlar cevap verebilecek kapasitede ve yeterlilikte ise triaja gereksinim duyulmaz.

 

Triaj gereksiniminden söz edebilmek için:

– Yeterli tıbbi personelin olmaması,
– Eldeki mevcut imkanların kısıtlı olması,
– Bölgesel hastanelerin yetersiz kalması,
– Ambulans sayısının azlığı,
– Vaka başına düşen görev süresinin uzun olması şartlarından bir kaçının bir arada bulunması gerekir.

Yazıyı Paylaş